Hvem står bak denne nettsiden?

Nettsiden ungdom og sorg er utarbeidet av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord og med støtte fra Stiftelsen Dam. Prosjektgruppa har bestått av prosjektleder og fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad, pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røhkholt (faglig ansvarlig og hovedforfatter), fagkonsulent og nettredaktør i LUB Line Schrader, assisterende rektor Cathrine T. Thingnes, helsesykepleier Siri Storstad, nestleder Unge Leve Andrea Stenseth, og ungdommene Sander, William, Mia og Sanne. De har alle delt erfaringer og kunnskap om hvordan sorg påvirker psykisk og fysisk helse, skolehverdagen og om endringer av relasjoner ved sorg. I tillegg har vi lent oss til kunnskap, forskning og litteratur på feltet.  

En unik del av denne nettsiden er de personlige historiene fra ungdommene selv. De unge som har delt sine erfaringer har mistet noen nære i brå ulykker, etter sykdom, i uventet og plutselig død, og ved selvmord. De har fortalt hvordan de opplever sorgen, og hva slags støtte de har hatt nytte av. Og om hjelp de har savnet.

Tusen, tusen takk til alle som har bidratt med unik erfaring og kompetanse.

Se en kort infofilm om nettsiden her.

 

 

Hva er målet vårt?

Det er store variasjoner i hvilke tanker og følelser som preger oss når vi sørger, det er også store forskjeller i hvordan vi velger å håndtere det. Med denne nettsiden ønsker vi å fortelle at mye er normalt, og at det også er det noe bør man søke hjelp til. Sorg er smertefullt, men det gir også ny innsikt. For noen blir sorgen ekstra tung å bære fordi de rundt dem ikke forstår at sorg tar tid og går i bølger. Vi vil fortelle at de som skal støtte i sorg, må være tålmodige, tåle bølgedalene med sterke reaksjoner, men også dele gledene og latteren når det preger dagene. Ungdommer har behov for å være som andre. Ha det gøy og være sammen med venner. Dette er også helt normalt når ungdom sørger. Vi vil ikke overleve hvis vi tenker på det triste hele tida.

Vi kunne også ha skrevet om sorg når noen nære er alvorlig syke eller skadde, når foreldre skiller seg, nære venner flytter eller kjærester slår opp. Dette er også smertefullt. Vi håper likevel at vårt fokus på sorg og savn etter dødsfall, kan gi forståelse for hvordan det er å sørge ved andre typer tap.

Du som leser dette

er kanskje midt i ei vanskelig tid. Er en du er glad i død? Har du venner som strever med sin sorg? Eller kjenner du ungdommer som har mistet noen?

Til deg som sørger: ikke nøl med å ta imot hjelp og støtte i sorgen. Å dele sorgen med noen gjør den litt lettere å bære.