Referanser

Johnsen, I (2023): Når venner dør - Hvordan kan vi støtte unge i sorg?: Gyldendal.

Røkholt, EG., Bugge, KE (2009): Barn og ungdom som sørger: Fagbokforlaget

Røkholt, EG., Bugge, KE., Sandvik, O., Sandanger, H. (2018): SORG 2.utgave: Fagbokforlaget

Johnsen, I., & Dyregrov, K. (2016). "Only a Friend": The Bereavement Process of Young Adults After the Loss of a Close Friend in an Extreme Terror IncidentA Qualitative Approach. Omega-Journal of Death and Dying, 74(1), 16-34. doi:10.1177/0030222815622956

Johnsen, I., Dyregrov, K., Matthiesen, S. B., & Laberg, J. C. (2018). Long-Term Reactions to the Loss of a Close Friend in an Extreme Terror Incident. Omega-Journal of Death and Dying, 82(3), 351-369. doi:10.1177/0030222818814052

Johnson, L. M., Torres, C., Sykes, A., Gibson, D. V., & Baker, J. N. (2017). The bereavement experience of adolescents and early young adults with cancer: Peer and parental loss due to death is associated with increased risk of adverse psychological outcomes. PLoS One, 12(8), e0181024. doi:10.1371/journal.pone.0181024

Kaplow, J. B., Layne, C. M., Pynoos, R. S., Cohen, J. A., & Lieberman, A. (2012). DSM-V diagnostic criteria for bereavement-related disorders in children and adolescents: developmental considerations. Psychiatry, 75(3), 243-266. doi:10.1521/psyc.2012.75.3.243

Kristensen, P., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2021). Sorg og komplisert sorg. Bergen: Fagbokforlaget.

Søskenfortellinger (2012), Landsforeningen uventet barnedød, lub.no

Skolebarn og sorg (2007), Landsforeningen uventet barnedød, lub.no

Dyregrov, A., Dyregrov, K. Mestring av sorg 2017, Vigmostad & Bjørke

Ressurser

Nettsider:
Ung.no - en offentlig informasjonskanal for ungdom med informasjon om ungdoms rettigheter, muligheter og plikter. Egne temasider om sorg og krise

Psyktglad.no, hvordan har du det egentlig? Her finner du ressurser og informasjon om psykisk helse og nasjonale og lokale hjelpetilbud for ungdom.

Sorggrupper.no - en oversikt over sorgstøttetilbud i de enkelte kommuner

Senter for Krisepsykologi i Bergen - Om sorg: Råd til ungdom 

Film
Filmserien «Sorgstøtte» fra UngSorg Vestfold, flere episoder som går gjennom ulike temaer rundt sorg: 
Sorgstøtte

Podkaster
Unge LEVEs podcast “Selvmord”: I denne podkasten møter du pårørende, overlevere og støttespillere.

Kunsten å leve, en podcast i regi av LEVE Hordaland. Med Anne Marie Ulvolden og Anne Marita Milde: Å miste pappa i selvmord

Organisasjoner og foreninger
Unge Leve - en partipolitisk uavhengig, medlemsbasert organisasjon, for og med unge etterlatte og berørte ved selvmord, hovedsakelig mellom 16 – 35 år. Har tilbud om oppfølging og kontakt med andre i lignende situasjon. Se også Unge LEVE på Instagram og Facebook

Kreftforeningen, tilbyr blant annet treffpunkt for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen.

Foreningen Vi som har et barn for lite - en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå. De har ungdoms-likepersoner som selv har mistet søsken.

Ung kreft - Ung Kreft hjelper unge kreftrammede og pårørende gjennom nedturene og oppturene. De har også laget råd til etterlatte.

Fransiskushjelpen

Tilbud i på sykehus
Poliklinikk Sorgbehandling på Ahus: Sorgbehandling poliklinikk gir faglig støtte til barn, ungdom og voksne som opplever dødsfall i nær familie. 

Sorg og sorgstøtte på Ullevål. Tilbud om sorggrupper for barn og unge som opplever dødsfall.