Kanskje kjenner du som forelder at du ikke strekker eller klarer å nå inn til dem? Eller kanskje er du selv så rammet av sorg at det er vanskelig å være til støtte for dine tenåringsbarn?

Andre foreldre kan tenke at ungdommene ikke ønsker å snakke om deg eller de ser at ungdommen ser ut til å ha det bra og takle det fint, for det er slik det ser ut.

En del ungdommer vil skåne sine foreldre fra sine problemer fordi de ser at de voksne sliter. Andre kan ha vansker med å be om støttede eller de skyver sorgreaksjoner og problemer unna.

Råd til foreldre om hvordan støtte ungdom i sorg:

 • Oppsøk ungdom der de er, gi inntrykk av at du har tid til å være der for å hjelpe.
 • Informasjon som man gir om den som er død og detaljer må være sannferdig.
 • Gi god informasjon om hva som har skjedd, og hva som kommer til å skje videre.
 • Forbered og støtt ungdom ved sykehusbesøk, og ved deltakelse i ritualer og lignende.
 • Gi informasjon om sorgreaksjoner, og om måter å leve ut sorgen på.
 • Støtt opp under kontakt med venner.
 • Er du i sorg selv, så forklar ungdommen hvordan du har det, uten å kreve at ungdommen skal støtte deg.
 • Nevn navnet til den som er død. Det er fint.
 • Gi støtte og positiv bekreftelse på vanlige ting ungdommen orker gjøre.
 • Vær tålmodig og tål bølgedalene med sterke reaksjoner, men også deling av gleder og latter underveis.
 • Hold en kontakt mellom hjem og skolen over tid.
 • Hold gjerne kontakt med andre foreldre hvis en vennegruppe er rammet av sorg.
 • Å dra på kjøretur med en ungdom kan være en nyttig metode for å få snakket sammen.
 • Sjekk om det finnes hjelp og støtte som andre tilbyr som passer for familien.
 • Hjelp ungdommen videre til en sorggruppe eller annen hjelp hvis du ser at det er behov for det.
 • Gi lov til å kjenne på sorgen, om det har gått ett eller ti år.