Mange kjenner seg så hjelpeløse at de ikke sier noe. Det kan øke følelsen av ensomhet hos ungdommen som sørger. 

Venner vil gjerne være til støtte, men kan ha vanskelig for å forstå og akseptere sorgreaksjoner som energiløshet, sinne og oppmerksomhetskrevende atferd som en del av sorgen.

Ungdom i sorg ønsker at venner og andre skal bry seg, men viser ofte selv usikkerhet og kan lett avvise andres tilnærminger. Dette gjør det lett å komme inn i uheldige spiraler der alle føler seg hjelpeløse.

Vær oppriktig, da kan du si hva du vil, men du må være forberedt på at reaksjonene kan komme i hytt og pine. Når du har mistet noen du er glad i, blir du lett sur. Det skal mye til å tilfredsstille, men det er mye bedre at du spør og bryr deg enn at du lar være.

Råd om hvordan støtte en venn som sørger:

  • Vær deg selv og ta kontakt.
  • Ikke vær redd for å si noe feil, men uttrykk din medfølelse.
  • Når noen dør, synes de fleste at det er fint at venner er med i begravelsen, selv om de selv ikke kjente så godt den som døde. Spør om det er ok at du kommer.
  • Husk at sorg varer lenge. Mange får mye oppmerksomhet med en gang, men sorgen blir ofte sterkere etter hvert. Ta kontakt hvis den som sørger isolerer seg, og ikke orker forholde seg til dere andre.
  • Ikke vær redd for å ”rippe opp” i følelser. Begynner vennen din å gråte er det ikke fordi du har sagt noe galt, men fordi han/hun er i sorg og følelsene er rett under overflaten.
  • Tilby noe konkret å gjøre som å ta følge til skolen eller gjøre noe sammen i fritiden.
  • Tilby distraksjoner i sorgen, den som er i sorg trenger å holde seg i litt vanlig aktivitet og også ha det fint eller gøy.
  • Er det flere venner som er i sorg, akseptér at de reagerer forskjellig og at det ikke nødvendigvis henger sammen med hvor godt de kjente den som er død. Våre reaksjoner henger også sammen med hva vi har opplevd før og hvordan vi vanligvis reagerer.
  • Få hjelp av andre voksne til å forstå vanskelige sorgreaksjoner som energiløshet, sinne og oppmerksomhetskrevende atferd.
  • Ungdom ønsker gjerne at noen skal bry seg, men kan ha lett for å avvise andres tilnærminger. Det kan gjøre det lett å komme i uheldige spiraler der alle føler seg hjelpeløse. Søk hjelp hos noen for å løse opp i slike situasjoner.