Livet blir forandret når en mamma eller pappa dør. Selv om det på overflaten kan se helt normalt ut, endrer mye seg både innad i familien, i hverdagen, på skolen og i forhold til venner. Mange oppgaver i familien må kanskje løses på nye måter. Samspillet i familien endrer seg og det kan bli vanskelig når man erfarer at vi sørger så forskjellig.

Som ungdom er du i en spesiell fase i livet, du er verken barn eller voksen, og du er i en prosess der du skal løsrive deg fra egne foreldre. Mange ungdommer kan oppleve at det kan bli for tungt å snakke med mammaen eller pappaen som fortsatt lever fordi begge er i sorg. Noen kjenner på mye ansvar for å holde familien sammen og ta vare på eventuelt andre søsken. Andre er bekymret for hvordan det skal gå med den gjenlevende forelderen.

Eller kanskje er det vanskelig å snakke om dette fordi dere ikke er vant med å snakke om følelser eller vonde ting i din familie? Kanskje føler du at du må være sterk og vise at du tåler mye, ikke være til ekstra byrde? For noen kan det å ikke være til bry eller skulle få til alt på samme måte som før på skolen, på fritiden som før bli for tungt etterhvert. Vær oppmerksom på egne behov og prøv å sette ord på det. Det kan hjelpe deg over tid.

Vonde følelser og annerledeshet

Dersom det har vært en konfliktfylt relasjon til den som døde, kan dette gjøre sorgen vanskelig og du kan slite med skyldfølelse. Eller kanskje bebreider du deg selv for at du aldri fikk sagt hvor glad du var i han eller henne? Alle i familien sørger forskjellig, og det er helt vanlig.

Som ungdom er det vanlig å kjenne på både sinne og tristhet, ensomhet, svik og maktesløshet. Hvis du kjenner på slike tunge og vonde tanker og følelser, kan du bli utmattet og ukonsentrert. Dette kan påvirke både skolehverdagen og de faglige prestasjonene, fritidsaktiviteter og relasjonen til vennene dine.

Kanskje kjenner du deg utenfor eller annerledes enn dine venner, som ikke helt forstår hva du sliter med. Noen opplever at det er vanskelig å være hjemme fordi det er så trist der, og at du helst bare vil være med venner og ikke snakke om det. Du har ikke lyst til å skille deg ut.

Fremtiden blir endret

Det å miste en mamma eller pappa skaper et tomrom. Dette tomrommet kan du også kjenne på om du har mistet en forelder som barn. Sorgen kan blusse opp igjen når du blir ungdom. Mange sørger over at du har mistet en du skulle dele fremtidige opplevelser og milepæler med. Du kan være lei deg for alt de ikke får oppleve sammen med deg, de får kanskje ikke møtt kjæresten du får eller bli besteforeldre til dine eventuelle fremtidige barn. Du får ikke delt gleden over å bli ferdig med eksamen eller vinne en fotballkamp.

Husk at du ikke er alene om å miste en forelder, men sorgen kan kjennes ensom ut likevel. Vit at det å dele sorgen gjør den litt lettere å bære. Og det er lov til å ha det gøy og gjøre andre fine ting, selv om du også sørger. Å gå ut med venner og fortsette med aktiviteter du liker er viktig del av sorgprosessen.