Muslimsk begravelse

En muslim som dør, skal begraves så snart som mulig. I muslimske land skjer begravelsen gjerne samme dag som dødsfallet. I Norge går det som regel noen få dager fra dødsfallet til begravelsen. Noen muslimer velger å sende den døde til hjemlandet for å begraves der, og da tar det også tid før den døde kommer i jorden.

Ritualet rundt en muslimsk død og begravelse har fire hoveddeler: Vask av den døde, svøping, bønn og begravelse. Helst skal alt dette skje samme dag.

Vask. Først gjøres den døde klar til vask, dette er samme renselsesprosess (whudu) som muslimer gjør før bønn da alle kroppsåpningene vaskes. Deretter blir hele kroppen vasket helst tre ganger (ghusl).
Svøping (kafan). Etter at kroppen er vasket, svøpes den døde i hvite lakener som surres rundt kroppen på bestemte måter. I muslimske land brukes ikke kiste, men i Norge legges den døde i kiste fordi det er et krav her.
Bønn. Bønnen for den døde blir ledet av en imam (muslimsk religiøs leder) og holdes vanligvis i en moske. Det er åpent for alle å komme til bønnen, og det er en muslimsk fellesplikt å delta. Fellesplikten gjelder ikke muslimske kvinner, men de kan delta etter eget ønske. Den døde plasseres helt fremst i moskeen. Bak den døde står imamen, og deretter står rekkene med de som er tilstede. Ikke-muslimer kan være tils tede, men skal ikke delta. Bønner fra Koranen leses alltid opp på arabisk, men resten av bønnen kan foregå på andre språk, som for eksempel urdu dersom avdøde var av pakistansk opprinnelse.
Begravelsen. Alle muslimer blir begravd, de skal ikke kremeres. Kisten/den døde senkes ned i jorda med tau, og de nærmeste mannlige familiemedlemmene kaster deretter på jord. Kvinnene holder seg litt i bakgrunnen.

Muslimer har ikke minnesamvær etter begravelsen, men de som står familien nær, kommer med mat og er ellers behjelpelige i tida etterpå.

Hvordan skal du oppføre deg i en muslimsk begravelse når du ikke er muslim?

Det forventes ikke det samme av nordmenn og andre ikke-muslimer som av muslimer i begravelsen. Det viktigste er at du er respektfull. Det stilles ingen bestemte krav til klær, bortsett fra at du skal vise respekt og derfor ikke ha på deg de mest skrikende fargene eller hverdagslige klærne. Muslimer vet at mørke klær er tradisjon i Vesten, og at dette viser respekt, derfor kan det være fint å kle seg som du ville gjort i en norsk begravelse. Du kan også gjerne ta med blomster til å legge på kisten/graven.

Hva sier du til de pårørende? Du kan for eksempel gjerne si ”Dette var fryktelig leit” og at ”Han/hun var et godt menneske”, men de forventer ikke noe bestemt, og du kan si det du selv føler for. En muslim vil vanligvis si følgende til en annen muslim: ”Vi tilhører Gud, og til Ham skal vi vende tilbake” eller ”Dette var veldig leit, måtte Gud ta han/henne inn i paradiset. Måtte Gud gi dere trøst”.

Hva kan du gjøre for de pårørende? Hvis du sto den døde nær og gjerne ønsker å bidra i begravelsen og/eller i tida etterpå, kan du si til de nærmeste pårørende at de bare må si fra dersom det er noe du kan gjøre for dem. Tilbring gjerne tid sammen med dem etterpå, og gjør noe for dem, som for eksempel å lage mat.

Når det gjelder andre religioner eller kulturer, er det viktigste også her at du viser at du bryr deg og respekterer ritualene. De pårørende vil forstå at du er fra en annen kultur og ikke forvente at du skal oppføre deg som dem. Hvis den døde var en god venn, så snakk med familien, og spør gjerne om det er noe du kan gjøre for dem.

Les mer om gravferd i ulike religioner:


Muslimsk begravelse (SNL)

Buddhistisk gravferd

Hinduistisk gravferd