Ungdom har ofte ikke opplevd døden på nært hold før. Mange vet ikke hva som skjer når et menneske dør, og de har aldri vært i en gravferd. I hvert fall ikke i en gravferd til foreldre, venner eller søsken.

Det er ikke lett å vite hva du skal gjøre og hvordan du skal oppføre deg. Ungdom kan ha mange spørsmål og følelser i denne perioden.

Snakk med noen voksne om det du lurer på og føler. Ingen spørsmål er for dumme, og ingen følelser er ulovlige.

I tida rundt et dødsfall er det mye familien og de nærmeste må igjennom, og vanskelige valg som må tas.

Det er som regel bra å være med på så mye som mulig av det som skjer, fra døden har inntruffet og fram til begravelsen. Det kan gjøre forferdelig vondt, samtidig som det kan kjennes godt å delta i ritualene rundt den døde og i forberedelsene til gravferden.

Andre minnemarkeringer

Det finnes mange måter å markere dødsfall utenom selve gravferden. Når ungdom dør, er det vanlig å holde minnestund på skolen, i klassen, i en ungdomsgruppe eller lignende. Mange steder åpnes også kirken for å samle venner og tenne lys for den som er død.

Se også: Når en elev dør, hva bør skolen gjøre?

Når noen blir drept i en ulykke, er det vanlig med minnemarkering på dødsstedet med blomster, lys, brev, bilder, kosedyr osv. Noen gjør dette hvert år på dødsdagen eller fødselsdagen til den som er død.

Dersom en ungdom har mistet noen i sin nærmeste familie, er det mange som tenner lys hjemme til minne om den døde. I begynnelsen kan det være hver dag, mens man etter hvert kanskje fortsetter å gjøre det på spesielle merkedager (dødsdag, fødselsdag, julaften).

Å legge på blomster og tenne lys på graven er også en vanlig måte å minnes den døde på og å markere merkedager og Allehelgensdag.

Å se den døde – syning

Det kan være flere syninger, eller muligheter til å se den døde, både på sykehuset, i hjemmet til den døde dersom familien velger å ha ham/henne der, og i gravkapellet før gravferdsseremonien.

Noen ønsker ikke å se den døde fordi de vil huske personen som han/hun var i live. Men det vil du gjøre selv om du ser ham/henne død. Mange opplever at å se den døde gjør det lettere å forstå at personen faktisk er død. Noen opplever at det setter i gang sorgprosessen, og det er også bra.

Ungdom bør være forberedt på hvordan den døde ser ut. Derfor er det fint om en voksen som allerede har sett den døde, kan beskrive ham/henne først. En død person er vanligvis blek og kjennes kald ut, noen ganger kaldere enn du hadde ventet, fordi den døde blir lagt på et kaldt rom på sykehuset eller i kapellet. Ungdom bør ikke gå inn alene, men være sammen med voksne de kjenner godt.

Det kan være fint å gjøre noe under syningen. Du kan si noen ord til den døde, holde i hånden, stryke over kinnet eller gi en klem. Om du ønsker det, kan du be om å få være litt alene med den døde. Du kan skrive et avskjedsbrev eller et dikt som du putter i kisten. Du kan også legge andre ting i kisten, kanskje en tegning du har laget, en blomst eller en liten ting.


”Alle er redde for at det er minnet av den døde de kommer til å sitte igjen med, men det er det ikke. Det er harmonisk. Det er fint å se det. Det var trist, men det var deilig å få gitt venninnen min en klem og sagt farvel.”

Noen har åpen kiste under gravferdsseremonien. Dersom det er åpen kiste, er det godt at de som kommer i gravferden får vite det på forhånd. Det hjelper alltid å være forberedt.

Å delta i gravferden

I gravferden samles familie og venner til en avskjedsseremoni og følger den døde til graven eller kremasjonen.

Ungdom bør få være med på alle de viktige valgene som skal tas i forbindelse med gravferden når det er en i nær familie som er død. Ungdom kan da være med på å bestemme hvor gravferdsseremonien skal holdes, hva som skal sies om den døde under seremonien, hva som skal stå i dødsannonsen, valg av kiste, hvilke klær den døde skal ha på seg, hvordan kisten skal pyntes, og hva som skal stå i hilsenen på blomsterbåndet. Det er vanlig at kisten pyntes med blomster fra en blomsterbutikk, men man kan også plukke blomster selv. Noen velger å ha et stort bilde av den døde på eller ved kisten, eller de fester tegninger som barn eller ungdom har laget.

Når det er ungdom som dør, setter familien som regel stor pris på at venner tar kontakt med familien og bidrar i gravferden med ting som minner om den døde. Noen ungdommer liker å hjelpe til med det praktiske som må gjøres. De forteller at det oppleves godt å ta del i det.

”Man vil jo at begravelsen skal bli bra, for det er det siste man kan gjøre for den som er død.”

Les om ulike gravferds- og avskjedseremonier her.