Jeg hadde det allerede vanskelig, så da hun døde kom det på toppen av alt som var allerede.

Det er viktig å normalisere et bredt spekter av hva som er normalt av tanker, følelser og reaksjoner når man sørger. Mange opplever sorg som komplekst, men det er ikke nødvendigvis komplisert eller forlenget sorg av den grunn. Men vi skal heller ikke bagatellisere, alt er ikke normalt, og alt går ikke over av seg selv. Derfor er det viktig å søke profesjonell hjelp når savn og lengsel fortsetter å være like intens etter flere måneder og du ikke er i stand til å fungere på skolen eller i fritiden din.

Søk hjelp hvis du utover de første ukene

 • har påtrengende minner, bilder og fantasier som plager deg
 • har traumeopplevelser fra sykdomstid eller selve hendelsen
 • kjenner på sterk bitterhet, sinne og eller tanker om hevn
 • kjenner på sterk skyldfølelse for hva du kunne ha sagt eller gjort eller har unnlatt å gjøre

Disse forholdene er med på å forhindre en naturlig bevegelse i sorgprosessen. Derfor er det viktig til å håndtere dette tidlig, se helsesykepleiere og skolehelsetjenesten og Hjelpeapparatet

i

Andre plager der du kan trenge hjelp:

 • Vedvarende vansker med å snakke om den som døde: du unngår alt som kan minne om den døde og vil helst ikke tenke på eller høre om dette i det hele tatt. 
 • Klarer ikke å tenke på noe annet enn den som er død
 • Gjentatt aggressiv atferd
 • Høy grad av angst og redsel for nye katastrofer
 • Kroppslige plager som for eksempel svimmelhet og vedvarende hodepine uten påvisbar grunn
 • Søvnforstyrrelser over lengre tid
 • Spiseforstyrrelser over lengre tid
 • Merkbar sosial tilbaketrekning som vedvarer over tid
 • Følelse av uvirkelighet og lite kontakt med egne følelser og
 • Fungere ikke på skolen; klarer ikke å lære og har sterke faglige prestasjonsfall over tid.
 • Vedvarende selvanklager og opplevelse av å bære på skyld.
 • Selvdestruktiv atferd som å søke til rus
 • Tanker og ønske om selv å dø
   

Andre ting som kan bidra til at du bør søke hjelp

Det er flere forhold som kan gjøre at noen ungdommer får vanskelige plager og problemer over lengre tid.

Noen forhold kan være knyttet til egen fortid:

 • Tidligere hendelser og tap, og tilknytningskvaliteten til den som er død
 • Å få manglende informasjon om sykdom eller leveutsikter.
 • Å få mangelfull informasjon om egne og andres reaksjoner og uttrykk.

Andre faktorer kan være knyttet til selve hendelse og handle om mangelfull støtte fra foreldre eller at dine foreldre ikke fungere på grunn av egen sorg. Da kan du kjenne deg veldig alene og kanskje gjør du alt du kan for å være "usynlig" eller ikke være til bry. Dette kan koste mye på sikt. Du skal ikke stå alene om vonde tap.  

Det kan også være forhold i hverdagen din som kan stresse deg og som du bør søke hjelp til å håndtere før det blir et for stort problem:

 • Store krav til seg selv og egne prestasjoner
 • Følelse av verdiløshet eller lite tro på deg sev
 • Grubling, gjerne knyttet til hvorfor og reell eller påtatt skyld
 • Sorgreaksjoner som skaper problemer i relasjoner (familie eller skole)
 • Å ha foreldre som sliter med store problemer som depresjon eller PTSD
 • Omsorgssvikt som følge av hjemmeforholdene.
 • Fravær av åpen og direkte kommunikasjon i hjemmet om hva som har skjedd.
 • Å bli møtt med uforstand, motstand, bagatelliseringen eller tilbakeholdelse av støtte, er skadelig og kan øke langsiktige posttraumatiske stress symptomer.
   

Har du selvmordstanker?

Noen ungdommer isolerer seg når de sørger, og noen bruker mye tid på å gruble og tenke på det som de har mistet. Noen opplever at livet føles meningsløst, og får tanker om at de ikke ønsker å leve selv lenger. Dette kan være tanker som er vanskelig å dele. Fordi man gjerne ikke klarer å se løsninger på situasjonen. Men det er ikke farlig å snakke om disse tankene, det kan faktisk gi andre mulighet til å være til hjelp.

Les mer om det å ha selvmordstanker her.

PSYKTGLAD.no kan du lese mer om hva du kan gjøre hvis du har selvmordstanker.