Vanlige sorgreaksjoner er problemer med konsentrasjon og motivasjon, økt fravær, redusert arbeidskapasitet og lavere innsats. Du kan merke at du glemmer mye og har vansker med å få gjennomført leksearbeid og innleveringer. Noen har også problemer med å prestere på prøver og eksamen.

For andre kan skolen fungere som et ”fristed” eller en distraksjon, der du kommer litt unna vanskelige minner og tunge tanker. Skolen har en normalitet i seg som kan gi en følelse av at noe forblir uendret selv om alt annet i livet er endret etter tapet. Det å ha noe konkret å gjøre og andre å være sammen med, kan hjelpe med å holde sorgen litt på avstand. Dette er normalt, men må være noe eleven selv opplever som riktig. Ingen kan forlange at skolen skal være et sted der sorgen må holdes på avstand.
 

Hva kan elever streve med?

  • Konsentrasjonsvansker som gjør det problematisk å følge med i timen eller fokusere på en arbeidsoppgave. Stoff som du nettopp har lest eller arbeidet med, kan være umulig å huske.
  • Tankene begynner vandre. Tankevandring kan kretse rundt gode eller dårlige minner som trenger seg frem, eller handle om helt hverdagslige ting. Det er nærmest umulig å styre tankene slik at de ikke forstyrrer, og svært vanskelig å ta seg sammen for å strekke til.
  • Bestemte temaer i undervisningen være triggere for minner som kan være forstyrrende for å fungere greit på skolen. Det kan være skolefag som tar opp emner som er nært knyttet til tapet, for eksempel læren om celler i naturfag, tematikk om kropp og helse, gjennomgang av livreddende aktivitet eller religiøse ritualer. Noen synes det er vanskelig å med temaer som berører familieliv, høytider og feiring i skoletiden, fordi det er en påminner om at en selv ikke lenger har en fullstendig familie eller savner noen.
  • Motivasjon drive med skolearbeid kan bli helt eller delvis borte. Skoleoppgaver virker meningsløse, målt opp mot et krevende tap i livet.
  • Redusert arbeidskapasitet kan bety at du må bruk mer tid og innsats på skolearbeid enn før, og likevel kanskje oppleve å gå ned i karakter. Sorgen stjeler noe av arbeidskapasiteten, slik at det blir mindre kognitiv energi igjen til konsentrert arbeid. Når kapasiteten er helt utnyttet, blir vi slitne og må ha en pause. Pausen må være lang nok til å gi en følelse av å ha innhentet seg.
  • Glemsel av gjenstander, tidsfrister, avtaler, det du har lest osv.  
  • Mange får økt fravær i perioder før, under og etter et dødsfall. Noen er borte i få dager, andre i lange perioder. Fravær kan også skyldes stadig for sent komming på grunn av søvnvansker, eller at elever går hjem tidligere. Å overskride fraværsgrenser gir problemer med å få vurderingsgrunnlag og karakter i fag.
  • Kroppslige plager kan gi følelsen av å være syk, ha vondt og medføre både redusert kapasitet og økt fravær. Dette kan også gi utslag i enkelte fag som krever høy innsats av fysisk art slik som kroppsøving.
  • Problemer med lekser. Det kan være ennå vanskeligere å få gjort lekser enn å arbeide på skolen, fordi det er lettere å strukturere arbeidet på skolen enn hjemme. Mange strever også med arbeid etter skolen, fordi de ikke har mer arbeidskapasitet igjen så sent på dagen.
  • Problemer med prøver, innleveringer og eksamen. Større innleveringer som krever egeninnsats er gjerne særlig vanskelig. Å kunne arbeide konsentrert over timer og til spesifikke dager uavhengig av ens egen dagsform, og kan være svært belastende eller fremstå som tilnærmet umulig.
i

På skolen var jeg helt ny, jeg kjente ingen, og de kjente ikke meg. Det sosiale var enda verre enn det faglige det første halve året. Til jul holdt jeg nesten på å slutte. Det som reddet meg da, var at jeg fikk lov til å konsentrere meg om å orke være mer med i det sosiale, og la det faglige ligge. 

William (les hans historie her)

Wiliam hadde nettopp startet på videregående da lillebroren døde, les Williams historie her.