Å sørge er oppmerksomhetskrevende og kan tappe deg for krefter. Derfor opplever mange unge at dette påvirker skolehverdagen både faglig og sosialt. Nedenfor kan lese hva ungdommer selv mener skolen og lærere kan gjøre for å støtte unge som sørger – og litt om hva de opplever ikke er til hjelp.  

Ungdommers egne råd:

 • Rolige lærere som viser forståelse
 • Lærere som ikke stresser for småting
 • Å få prioritere ned faglige prestasjoner i vanskelige tider
 • Avtaler med lærere om tilpasninger man trenger, som å få gå til sosiallærer eller helsesykepleier når man trenger det
 • At skolen er fleksibel
 • Lærer som griper inn når de ser at en elev har det vanskelig eller er stressa
 • Lærere som tar deg imot og forstår når man prøver si at man trenger hjelp eller sier at noe er vanskelig i livet
 • Lærere som kutter i leksekrav, så man får mindre å gjøre
 • Lange skoledager kan være helt umulig å fullføre
 • Å få lov til å levere det man har til en innlevering, selv om man ikke ble ferdig
 • At lærere sorterer ut hva som ikke er så viktig til for eksempel eksamen
 • Å få gå ut av rommet for en liten pause er bra, men det er vanskelig å komme inn igjen hvis alle stiller spørsmål
 • Lærere som selv har livserfaring gjør at de forstår.

Hvis jeg skreik, så var det greit. Hun lot meg være, for det hadde jeg sagt. Folk skulle ikke spørre for det ville jeg ikke. Ville ikke ha oppmerksomhet på dette. Men etter hvert hadde det nok vært greit om hun innimellom tok meg til side og spurte om jeg ville snakke litt om hva som var så vondt nå. 

Noen tanker om hva som kan gjøre det vanskeligere

 • Lærere som sier ting som ”nå må du passe på fraværet ditt”
 • Sinte lærere som man blir redd for
 • Det hjelper ikke at lærere sier ting som ”det gjør ikke noe om du stryker på en oppgave, for hvis du får 5-6 på neste, så gir jeg deg en 3 og det går jo bra”
 • Overser elever som strever
 • Når skolen ikke tilbyr noe tilrettelegging, selv ikke det eleven har krav på
 • Det er ubehagelig å gå ut 5 minutter av timen, for da spør alle ”hvorfor får hun/han gå ut”?
 • Når læreren sier ”kan du ikke bare gjøre det i morgen i stedet?” Utsatte frister fører ofte bare til at arbeidet hoper seg opp og blir en umulig oppgave å løse
 • Lærere som ikke viser tillit til eleven
 • Når lærere sier ting som ”Du veit jo det riktige svaret, så hvorfor sier du det ikke da?”
 • Når holdningen til skolen er at ungdom bare utnytter situasjonen sin og prøver ”å slippe unna”
 • Å komme med råd som faktisk ikke er gode, og hentet fra gamle holdninger og kunnskap om krise og sorg